Третя проба


Третя проба УПЮ "Скобиного Лету" (16-18 років) — ступінь пластуна-скоба (пластунки-вірлиці)

Третя проба УПЮ "Скобиного Лету" (16-18 років) — ступінь пластуна-скоба (пластунки-вірлиці). Ця проба не містить жодних конкретних вимог, які слід виконати. Натомість пластун/ка має зреалізувати 9 тематичних проєктів, результатом котрих буде позитивний ефект для Пласту і суспільства.

Третя проба — засіб реалізації мети Пласту з підготовки свідомих, відповідальних і повновартісних громадян, провідників суспільства

Третя проба “Скобиного лету” передбачає, що пластун та пластунка сформували в собі базові якості провідника та виробили організаційний хист, знання, вміння та здобули досвід навчання інших; Скоб чи вірлиця демонструють, що є корисними членами громади, суспільства (служіння для інших); постійно засвідчують,що живуть за трьома головними обов’язками та пластовим законом. Ця проба відрізняється за структурою від першої і другої. пластун/ка має зреалізувати ряд тематичних проектів, результатом котрих буде позитивний ефект для Пласту чи суспільства. Окрім того пройти спеціальні вишколи для третьопробників, виконати завдання та інші вимоги, передбачені в програмі третьої проби. Третя проба - засіб реалізації мети Пласту з формування свідомих, відповідальних і повновартісних громадян, провідників суспільства, пластунів із здобутими знаннями, вміннями, виробленими навичками відповідно до Програми УПЮ, сформованим характером та пластовим світоглядом, ціннісними установками та внутрішньою мотивацією, доброю пластовою поставою відповідно до Ідейних засад Пласту.

Найчастіші Питання

1. Де я можу знайти загальні інформації про трету пробу?
Вимоги, передумови, вказівки й перевірка юнацьких проб описані в Напрямні до Програми УПЮ. Там також можна знайти пояснення індексу та приклади проєктів.

2. Де є індекс до третої проби?

Індекс до Третої Проби

3. Які табори рахуються на трету пробу?
Оркужні, виховно-вишкільні, три-тижневі табори,Золота Булава й ЮМПЗ числяться до третої проби. Вишколи, спеціялізаційні табори й табір старшого юнацтва не числяться.
Табір мусить бути відбутий після здобуття другої юнацької проби щоб числився.

4. Які вмілости рахуються до третої проби?
Вмілости на третий ступінь рахуються на трету пробу. Передумова є здати перші два ступені тої вмілості. Одноразові вмілості (такі, що не мають ступеня) також рахуються. Перша Допомога ІІ рахується. Рахуються тільки вмілости, які були здані вповністю після здобуття другої юнацької проби.

5. Що включити у життєпис?
Головна частина життєпису повинна бути написана повними реченями і ручно. Друга частина повинна підкреслити важливі пластові та інші осяги в “bullet- point” формі, хронологічно по катеґоріях. Трета частина є відповідь на питання, “Шо означає Пласт у моєму житті?” Прошу глянути в Напрямних на повне пояснення.

6. Де є посвідка третої проби?
Тільки Крайовий/ва Комендант/ка УПЮ може надати посвідку третої проби.

7. Який є процес закінчення третої проби?
Прошу глянути в Напрямні.

8. Коли є найпізніше що можна вислати закінчений індекс?
Багато відбувається між часом, що Крайовий/ва Комендант/ка одержує індекс до того часу, коли КПС одобрує надання третої проби. Переважно, Крайовий/ва Комендант/ка комінукує із зв’язковим/вою на пояснення декотрих справ, або на прохання доповнення якоїсь вимоги. Рідко все є в порядку за перший раз. Це може брати мало або багато часу, і залежить на чіткість у доповненні індексу та долучення правильних посвідок.
Коли всі справи є полагоджені й все готове, Крайовий/ва Комендант/ка зголошує одобрення надання проби до КПСтаршини, тиждень перед пленумом (сходинах) КПС. КПС переважно стрічається спочатку місяця. Щоби КПСтаршина могла голосувати над індексом в той час, Ви повинні висилати індекс до третого тижня місяця.
Багато юнацтва в той сам час висилає індески (якраз перед літом), і триває певний час переглянути всі індекси. Нема запевнення що Крайовий/ва Комендант/ка матиме досить часу перевірити усі індекси і зголосити перед наступним пленумом, навіть якщо індекс дійде на час. Прошу брати це під увагу коли висилаєте індекс.

9. Я маю ідею на проєкт до третої проби яку я хочу зголосити іншим.
Прошу вислати цю ідею Крайовому/вій Комендантові/тці.

10. Я прочитав/ла Напрямні, але я ще маю питання. Що мені робити?
Прошу писати до Крайового/вої Коменданта/тки УПЮ е-пошта

11. Крайова Булава УПЮ хоче бачити пляни, відео, звіти, матеріяли, і афіші — не лиш фотографії!