Про Пласт

Основи Пласту побудовані на ідеї вірности українській нації

Пласт не обмежується лише тим, щоб зберегти молодь при українстві, а прямує також до того, щоб виховати нових громадян української спільноти вище пересічного рівня.

Наша мета

Пласт має на меті виховати характерних та ідейних громадян, які були б готові вміло служити своєму народові, були успішними у житті.

Щоб уводили щастя й гармонійне життя у своїй родині, почувалися життєрадісними й щасливими людьми, були добрими, корисними й провідними громадянами країни свого поселення.

Головні обов’язки пластуна

 1. Бути вірним Богові та Україні

  Вірність Богові на першому місці, бо Пласт має ідеалістичний світогляд, який каже вірити у вищий сенс життя, у Творця всього світу. Пласт не вчить релігії, але вимагає від своїх членів практичної релігійности на християнській засаді. В Пласті нема різниці між віровизнаннями – кожне релігійне віровизнання є важним, але є зобов’язано жити згідно з Христовою наукою і вимогами віровизнання.

  Друга частина першої точки: бути вірним Україні – почуватися органічною частиною української спільноти – в Україні і в діаспорі, та бути співвідповідальним за її добро, і осягнення повної самостійності українського народу. Тому треба дбати про чистоту української мови, активно і творчо включатися в українське громадське й культурне життя на місцях поселення, та вносити в нього пластові засади. Вірність Україні значить, що пластун завжди готовий їй служити.

 2. Помагати іншим

  Це одна із основних заповідей Христової віри, яка наказує любити ближнього. Пласт, як і скавтінг’ включив цей Божий закон до своїх головних обов’язків. Гасло помагати іншим – стосується щодо відношення пластуна до свого довкілля.

  Воно також означає вимога для пластуна – бути корисним членом суспільности, в якій живе і з якою зв’язаний. Тому Пласт від початку свого існування увів систему щоденного доброго вчинку, щоб це стало звичкою пластуна робити щось доброго для інших.

 3. Жити за Пластовим Законом і слухатись пластового проводу

  Пластовий Закон визначається 14-ма пунктами прикмет пластуна, а до того доходить слухнянність пластовому проводові, котре є потрібне для вироблення індивідуального характеру і почуття правопорядку у спільноті.

  В Пласті між членами нема різниці в рівні освіти, віровизнання чи соціального стану. До Пласту можуть належати всі, котрі визнають і стараються жити згідно з пластовими засадами виховання та бажають удосконалитися до рівня, що його визначує мета Пласту.

Засоби виховання

Щоб осягнути виховну мету, Пласт має випробувані засоби виховання, які входять у програму новацьних і юнацьких пластових занять. Форми занять також є різні. Можуть бути звичайні сходини роя або гуртка, збірка гнізда або куреня, новацьний вогник або юнацька ватра, тереновий змаг, прогулянка, табір та ін. Кожні зайняття складаються з різних елементів, головні з них – це ігри, пісні, розповіді та гутірки.

Пласт не є школою і має інші методи виховання, тому пластові зайняття називаємо грою. Не всі належно доцінюють пластову гру і думають, що гра це те саме, що “забава” — лише для розваги, щоб провести час. А гра у пластовій системі виконує найважливішу функцію – виховання. В добре проведеній грі, де дотримуються правил гри, діти вчаться дисципліни та справедливості. Гра – це успішний засіб виховання і є основною формою занять у новацтві й юнацтві.

Один із засобів виховання – пластові вмілості, яких є дуже багато, вони різнородні: українознавство, природознавство, техніка, мистецькі вміння – спів, театр тощо. Вмілості є у програмі діяльности новацтва і юнацтва з тією різницею, що в юнацтві більші вимоги до здобуття даної вмілости. Є багато вмілостей, до яких є фахові інструктори, які вміють не лише зацікавити даною ділянкою, але також можуть багато навчити.

Головну роль у пластовій виховній системі відіграють проби, яких є три в новацтві й три в юнацтві. Проба, це не те саме, що вмілості. Впродовж року, можна здобути кілька вмілостей, а на здобуття проби потрібно цілий рік або й більше часу. За цей час пластун засвоює риси доброго характеру і відповідного знання. Здобуття проби це ознака зближення пластуна до визначеної пластової мети.

Один з дуже важливих засобів виховання – це пластові табори. Пластовий табір – це завершення цілого року пластування. В таборовій програмі міститься властиво багато різних засобів виховання.

Табір має більший виховний вплив і перевагу над іншими короткотривалими пластовими зайняттями в місті. Спільне довготривале перебування серед природи має великий вплив на співжиття в гурті. Табір вчить самообслугуванню, самостійності, витривалості й дисципліні.

Однострій та відзнаки

До засобів пластового виховання належать також пластовий однострій і пластові відзнаки. Пластовий однострій надає пластовій частині гарної, однорідної зовнішної форми, а членам в одностроях додав більше почуття, що вони є пластунами і пригадує їм пластові обов’язки. Тому треба дбати, щоб пл. однострій завжди був упорядкований і чистий.

На блюзках одностроїв пластуни і пластунки носять багато відзнак, що вказують на приналежність до частини, та відбуті табори. Відзнаки свідчать також про те, який пластовий ступінь має пластун, то значить, яку здобув пробу. 3а кожну здобуту вмілість пластун/-ка одержує відзнаку. Те все свідчать про здобуті осяги пластуна. Це все також заохочує до праці над собою і є добрим виховним засобом.

Українська мова, школа та пластова преса

Пластова організація вимагає знання і вживання української мови, щоб виконати своє завдання: виховати повновартісну українську людину. Лише рідна мова може відкрити молоді повністю скарби тисячолітньої української культури, передавати поняття, які віддзеркалюють духовість власного народу. Ця вимога конечна, бо якщо члени роя чи гуртка слабо володіють українською мовою, то це створює труднощі успішно провести заняття, і тому знижується рівень виховної праці.

Тому, якщо Ваш син чи дочка з якихось причин не володіють задовільно українською мовою, то краще зачекайте ще рік з їх вступом до Пласту. Докладіть більше зусиль, щоб діти говорили українською добре, і тоді вони в Пласті будуть краще почуватися. Дбайте, щоб в хаті всі члени Вашої родини постійно вживали розмовну українську мову.

Пласт – це не школа; і в Пласті рідної мови не вивчається, а лише доповнюється її знання. Тому також є вимога, щоб всі члени Пласту учащали до українських шкіл. Без того вони не можуть активно й з користю брати участи в пластових заняттях. У програму пластових зайнять включається розповіді й гутірки про визначні постаті української історії та літератури, але цих предметів не вивчають під час пластових занять, це завдання українських рідних шкіл.

В цьому напрямі потрібна співпраця батьків, школи та Пласту, які повинні себе доповнювати. Дуже важливо, щоб діти читали українські книжки, бо читання поширює знання української мови і знайомить їх з різними явищами й подіями, які пов’язані з Україною. Для старшого пластунства, пл. сеніорату та батьків є журнал “ПЛАСТОВИЙ ШЛЯХ”. Кожний з журналів поміщує тематику, відповідну до віку й зацікавлення своїх читачів. Треба також заохочувати, щоб члени дописували до своїх журналів.